αποκεντρώνομαι


αποκεντρώνομαι
αποκεντρώνομαι, αποκεντρώθηκα, αποκεντρωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.